ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်မူးရစ်ဆေဝါး

ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ “ပြည်သူသာ အဓိက” ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရကို ပြည်သူက ထိန်းကျောင်းခွင့် ရှိသလို ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို အစိုးရက နားထောင်ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးတကာ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်က...

စိတ်ဓာတ်နဲ့ အမူအကျင့်တွေ ပြောင်းလဲချိန် တန်ပြီ

ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ “ပြည်သူသာ အဓိက” ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရကို ပြည်သူက ထိန်းကျောင်းခွင့် ရှိသလို ပြည်သူတွေရဲ့ အသံကို အစိုးရက နားထောင်ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အရေးတကာ့ အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံးတဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ “ပြည်သူသာ အဓိက” ဖြစ်ပါတယ်။ အု